TylkoTwoja

11 tekstów – auto­rem jest Tyl­koTwo­ja.

uważaj, aby próżność nie wys­sała ci mózgu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 maja 2010, 11:07

wszys­tko się zmienia, tyl­ko po ja­kimś cza­sie przes­ta­jemy zwra­cać na to uwagę. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 maja 2010, 21:52

Częściej od wrogów do łez dop­ro­wadza­ja nas przyaciele. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 marca 2010, 20:46

Gor­szy od sa­mot­ności jest sam strach przed nią. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 marca 2010, 16:48

Bo oni zaw­sze wiedzą o to­bie wiecej niż ty sam. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 marca 2010, 22:55

Dzi­siaj większa szan­sa wyg­rać w tot­ka niż to, że te słowa to nie plotka. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 marca 2010, 19:32

Jes­teś dla mnie uoso­bieniem marzeń.. i cierpienia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 5 lutego 2010, 14:37

..i zam­knęła go wklat­ce, kar­miła słowa­mi, ubierała w pocałunki.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 grudnia 2009, 11:18

W życiu nie ma prob­lemów.. jest tyl­ko za mało wódki. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 grudnia 2009, 10:33

Dziew­czy­no al­bo masz pecha, że to aku­rat on.. al­bo pop­rostu jes­teś głupia. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 grudnia 2009, 17:59
TylkoTwoja

cytaty

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TylkoTwoja

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność